Over M-TRiX Installatie Adviseurs

M-TRiX Installatie Adviseurs is een ingenieursbureau en adviesbureau.

M-TRiX Installatie Adviseurs. verleent diensten op het gebied van gebouw- en terreingebonden technische installaties.
Als zelfstandige onderneming garandeert zij een onafhankelijke opstelling met als inzet een technische installatie die recht doet aan de gestelde eisen.

M-TRiX Installatie Adviseurs is onderdeel van de Adviesgroep Technische Installaties.
Met de handelsnaam M-TRiX Installatie Adviseurs worden werkzaamheden uitgevoerd op het gebied van technische installaties.

De historie van de onderneming gaat terug tot je jaren 80.
In die tijd was de onderneming integraal onderdeel van IAA Architecten,

Van 2002 tot medio 2013 zijn de werkzaamheden uitgevoerd onder de naam Matrix Installatie Adviseurs B.V.

In juli 2013 kreeg de recessie vat op Matrix Installatie Adviseurs BV .
De onderneming is getransformeerd tot M-TRiX Installatie Adviseurs en verhuisd van Enschede naar Hengelo.

Onze werkmethodes komen voort uit onze missie. Deze werkmethodes passen we breed toe in onze werkgebieden.

>

Meer weten over onze unieke aanpak?
Neem CONTACT met ons op!

Wij denken met u mee zonder de
verplichting tot vervolgafspraken.

Kennis moet immers gedeeld worden.