EPC berekening als ontwerpinstrument.

Het opstellen van een EPC berekening is een instument om te toetsen of een gebouw voldoet aan de wettelijke energiezuinigheidseisen.

De EPC berekening is onderdeel van de bouwaanvraag welke moet leiden tot de bouwvergunning. Onmisbaar dus.

De kracht van een EPC berekening is echter groter.

Door een vroegtijdige EPC berekening wordt deze energiezuinigheidsberekening een ontwerpinstrument.

Een instrument waarmee keuzes gemaakt en onderbouwd kunnen worden in de opzet van uw gebouw en installaties.

Achteraf kunnen deze keuzes zeer kostbaar zijn. Of zelfs onmogelijk.

Meer weten over onze unieke aanpak?
Neem CONTACT met ons op!

Wij denken met u mee zonder de
verplichting tot vervolgafspraken.

Kennis moet immers gedeeld worden.