Interoperabiliteit en informatie uitwisseling.

Ontwerpen, bouwen en installeren gaat over communiceren en informeren, samenwerken en elkaar begrijpen.
Dat heet interoperabiliteit.

Om interoperabiliteit te realiseren zijn afspraken over data- en informatie-uitwisseling cruciaal.

M-TRiX Installatie Adviseurs wisselt data en informatie uit op basis van gelijkwaardige afspraken en open standaarden.

Alle partners zijn evenredig in het proces betrokken en beschikken doorlopend over dezelfde informatie.

Deze systematiek zorgt voor eenduidigheid; er hoeft niet meer met iedere partij opnieuw afspraken te worden gemaakt.

 

 

Meer weten over onze unieke aanpak?
Neem CONTACT met ons op!

Wij denken met u mee zonder de
verplichting tot vervolgafspraken.

Kennis moet immers gedeeld worden.